Praktische informatie

Intake-gesprek individuele therapie

Tijdens het intake-gesprek bespreken we welke problemen je ervaart in het dagelijks leven en wat je hulpvraag is. Om meer zicht te krijgen op onderliggende oorzaken, vraag ik ook naar jouw levensverhaal. Ik nodig je uit te vertellen over het “nest” waar je uit komt en hoe je je kinder-en puberteit hebt ervaren. Meestal bied ik ook lichaamsoefeningen aan, zodat je kunt ervaren wat lichaamsgerichte psychotherapie is. Het gesprek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en aan het einde kijken we of er een ‘klik’ is om samen te werken. Het gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

Sessie individuele therapie

In principe vinden de sessies één keer per twee weken plaats, zoveel mogelijk op dezelfde dag en tijdstip. Na 5 tot 10 sessies evalueren we de voortgang en bespreken we of en hoe we verder gaan. Indien nodig kunnen we tijdelijk iedere week een sessie plannen. Om de oefeningen te doen is het raadzaam om loszittende, gemakkelijke kleding te dragen. Wanneer zich tussendoor onverwachts problemen voordoen en je wilt contact met mij opnemen, kan dat via mail of mobiele telefoon. Wanneer ik niet direct de mail kan beantwoorden of je te woord kan staan, mail of bel ik je zodra dat mogelijk is.

Intake-gesprek relatietherapie

De intake vindt bij voorkeur plaats samen met mijn collega Marieke Wernink. We beginnen eerst met de bespreking van de huidige problemen. Jullie krijgen beiden de gelegenheid jullie visie daarop toe te lichten. Ook kijken we naar jullie levensgeschiedenissen om inzicht te krijgen op achterliggende oorzaken van jullie relatieproblemen. Meestal doen we tijdens de intake ook al lichaamswerk, zodat jullie kunnen ervaren wat lichaamsgerichte relatietherapie is. De intake duurt 1 uur en 15 minuten. Aan het einde besluiten we met elkaar of deze vorm van relatietherapie bij jullie past. Voor de intake worden kosten berekend, deze staan verderop vermeld.

Sessie relatietherapie

De therapiesessies geven collega Marieke Wernink en ik bij voorkeur samen, we werken dus 2 aan 2. Het is onze ervaring dat paren het fijn vinden om door twee therapeuten in hun proces gesteund en begeleid te worden. Frequentie, dag en tijdstip bepalen we met elkaar, waarbij dag en tijdstip per keer kunnen verschillen. Op die wijze kunnen we rekening houden met werk- en privé-omstandigheden. Na 3 tot 5 sessies evalueren we hoe het gaat, of en hoe we verder gaan. Soms is het goed als we tijdelijk individuele therapie inzetten voor één van jullie, of voor beiden. Daar maken we dan aparte afspraken voor.

Kosten therapie en annuleringsvoorwaarden

Individuele therapie kost m.i.v. 1 januari 2024 € 90,- per sessie (1 uur). Aan het einde van de maand wordt de factuur via mail gestuurd. Deze dient binnen vier weken betaald te worden.

Wanneer de intake en de sessies voor relatietherapie alleen met mij plaatsvinden, wordt m.i.v. 1 januari 2024 € 135,- in rekening gebracht (1 uur en 15 minuten).  Wanneer Marieke en ik samen de intake en de sessies doen, berekenen wij ieder € 100,- (1 uur en 15 minuten).  Maandelijks wordt de factuur opgesteld en gemaild en dient deze binnen vier weken betaald te worden.

Annulering van een sessie dient te geschieden minimaal 2 dagen voor de afgesproken datum. Indien later wordt geannuleerd, wordt de sessie in rekening gebracht.

Behandeling van klachten

Wanneer je een klacht wilt indienen of bespreken, kun je daarover contact opnemen met de contactpersoon klachtbehandeling van de SBLP via contact-clienten@sblp.nl.

De contactpersoon klachtbehandeling van de SBLP is de vertrouwenspersoon die  je ondersteunt in het verhelderen van de klacht en het zoeken naar opties om tot een vergelijk te komen tussen jou en de therapeute. Op de website van de SBLP (www.sblp.nl) vindt je meer informatie over klachtrecht. Klik hier om het stappenplan te downloaden indien er sprake is van een klacht.

Vergoeding door zorgverzekeraars

Bio-energetische Analytische Therapie/ lichaamsgerichte psychotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekeringen vergoed. Jaarlijks wordt de hoogte van deze vergoedingen door de zorgverzekeraars vastgesteld.

Klik hier voor de actuele informatie over vergoedingen van zorgverzekeraars.

Mogelijkheid van waarneming

In de praktijk is er tijdens vakantie, ziekte of andere afwezigheid de mogelijkheid van waarneming door collega Marieke Wernink, lichaamsgeoriënteerde psychotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeute.

Praktijkgegevens:
Adres: Joop Schweitzerstrjitte 13, Elahuizen, telefoon: 0614492909, e-mailadres: mariekewernink@gmail.com.

Links naar beroepsverenigingen en andere relevante websites

SBLP | Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie
www.sblp.nl

SOBA | Stichting Opleidingen Bio-energetische Analyse
www.bioenergetischeanalyse.nl

NAP | Nederlandse Associatie voor Psychotherapie
www.nap-psychotherapie.com

IIBA | International Institute for Bioenergetic Analysis (IIBA)
www.bioenergetic-therapy.com

RBCZ | Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
www.rbcz.nu

Psychologenpraktijk Doetie Boeijenga
www.dbpsychologenpraktijk.nl

ECW-Netwerk Nederland is een netwerk van professionals in relatiebegeleiding
www.ecw-netwerk.nl

EMM | Exceptional Marriage Mentoring, grondleggers van EMM
www.exceptionalmarriage.com

Bureau Stimulus | Netwerkorganisatie van consultants/trainers/coaches voor verandermanagement
www.bureau-stimulus.nl