Privacy-gegevens

Nieuwe wet ter bescherming van persoonsgegevens

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt éénzelfde privacywetgeving voor de gehele Europese Unie (EU). De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt dan te vervallen.

De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy-rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De regels dwingen om zorgvuldiger om te gaan met privacy-gevoelige informatie van cliënten, juist nu steeds meer informatie gedigitaliseerd is én wordt.

Ook zorgaanbieders met een zelfstandig praktijk hebben met bovengenoemde wet te maken. In het bijzonder geldt de verplichting om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. In zo’n register wordt onder meer vastgelegd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden verzameld en verwerkt en hoe de beveiliging van de vastgelegde gegevens is georganiseerd. Het register is voor Praktijk Liane Maathuis momenteel in ontwikkeling.

Voor meer informatie over de AVG, zie www.rijksoverheid.nl of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.