Liefdevolle relaties

In ieder mens is een diepgeworteld verlangen naar een liefdevolle relatie met een ander mens. Tegelijkertijd blijkt het heel moeilijk om liefdevolle relaties te creëren en in stand te houden. Wanneer je elkaar voor het eerst ontmoet en verliefd wordt, gaat alles vanzelf. De zon schijnt en de liefde maakt je mooi, zacht en levendig. Je wilt het liefst steeds samen zijn. Het is de eerste fase in de relatie die een leven lang kan duren en kan uitgroeien tot een liefdevolle en uitzonderlijke relatie. Een relatie die bestand is tegen de ‘stormen des levens’.

Een liefdevolle, uitzonderlijke relatie ontstaat niet vanzelf. Het kost inspanning en volharding om samen door elke fase van de relatie dichter naar elkaar toe te groeien. Het is als een avontuurlijke en inspirerende reis die je samen onderneemt. Onderweg leer je dat harmonie en strijd daarbij horen. Dat het spannend, soms zelfs beangstigend kan zijn om je met hart en ziel aan de ander over te geven én je autonomie te behouden. Op deze reis leer je de mooie en verschrikkelijke kanten van jezelf en je partner kennen. Zo raak je dieper met elkaar verbonden en leer je  wie je ten diepste bent, waar jij voor staat in dit leven.

De realiteit van alle dag

Misschien vraag je je momenteel af of je nog gelukkig bent met je partner. Door ergernissen en strijd voel je je liefde voor hem of haar niet meer stromen. Je voelt je niet altijd veilig en je durft niet alles meer te zeggen. Je voelt ook dat je relatie negatief beïnvloed wordt door pijn, verdriet of gemis vanuit je verleden. Je ervaart hoe moeilijk het is om vanuit die emoties & gevoelens (harts)verbinding te behouden. Je wilt er zo graag met je partner over praten, maar je weet niet hoe of waartoe dat leidt.

Relaties kunnen ook teleurstellend zijn. Wat eens zo mooi begon, is uitgelopen op (on)macht en strijd over van alles en nog wat. Zo hecht als je relatie eens was, zo ver voel je je nu van hem of haar verwijderd. Of je hebt ‘roofbouw’ hebt gepleegd op je relatie en je bent door de verzorging van (kleine) kinderen en/of een veeleisende carrière jezelf en de ander “kwijtgeraakt”. Stiekem denk je wel eens aan scheiden en die gedachte creëert nog meer afstand tussen jou en je partner. Hoe ga je nu verder?

Misschien ben je al gescheiden en heb je een nieuwe relatie. Tot je verbazing kom je dezelfde problemen tegen als in je vorige relatie(s). Je wilt nu werkelijk kijken naar de dynamiek tussen jou en je partner en naar je eigen aandeel daarin. Het liefst samen met je partner, zodat jullie ‘de reis’  met elkaar kunnen maken. Waar ga je dan heen?

Op weg naar een liefdevolle en uitzonderlijke relatie

In lichaamsgerichte relatietherapie worden directe en lijfelijke ervaringen ingezet om helderheid te krijgen in de problemen en onderliggende conflicten. Je leert je weer veilig te voelen zodat je je kwetsbaar durft open te stellen. Samen leer je ieder’s verleden erbij te betrekken. Zo wordt duidelijk hoe jullie jezelf beschermen tegen herhaling van oude emotionele en psychische pijn. Dan wordt de verwarring minder, je begint jezelf en de ander te begrijpen in het licht van jullie levens-geschiedenissen.

Je leert om ook heftige emoties van je partner te verdragen en om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen emoties en gevoelens. Je leert om conflicten aan te gaan, niet ervoor weg te lopen. Uiteindelijk durf je samen stil te staan bij alles dat is. Je reageert niet op elkaar, maar je maakt vanuit je emoties en gevoelens contact met elkaar. Zo ontstaat ruimte om in elkaar’s bijzijn (deels) onverwerkte verwondingen en trauma’s te verwerken. Dan wordt persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk waarbij jullie elkaar tot steun zijn. De onvoorwaardelijke liefde gaat weer stromen en jullie voelen je hechter verbonden dan ooit.

Begeleiding van (echt)paren

De begeleiding van stellen doe ik samen met mijn collega Marieke Wernink. Wij zijn twee heel verschillende personen met eigen ervaringen en inzichten. Vanuit onze verbinding met elkaar bieden wij een veilige en professionele basis voor relatietherapie.  Naast lichaamsgerichte technieken en interventies zetten we Emotional Focused Therapy (EFT) en Exceptional Marriage Mentoring (EMM) in om de overlevingspatronen en hun effecten op de relatie aan het licht te brengen. 

Het is onze ervaring dat deze gecombineerde werkwijze effectief is. Gemiddeld zijn er 3 tot 5 sessies nodig om inzichten te verkrijgen en vaardigheden te ontwikkelen die bijdragen een aan veilige & liefdevolle relatie.

Wanneer je meer wilt weten over deze vorm van relatietherapie, of wanneer je wilt bespreken of relatietherapie voor jullie heilzaam is, neem dan gerust via mail of mobiele telefoon contact met mij op.